Głos w sprawie projektu uchwały ograniczającej godziny pracy

do: dialoguj@um.krakow.pl

Pragnę wyrazić swój głos w związku z projektem uchwały ograniczającej godziny pracy w niektóre dni:

1. Proponowane drastyczne skrócenie godzin pracy w niedziele, a więc praktycznie w 1/7 dni w roku spowoduje znaczne zmniejszenie zatrudnienia i doprowadzi do lawinowego wzrostu bezrobocia w sektorze handlowym i usługowym, a także obniży rentowność wpływając na zmniejszenie wpływów z podatków i doprowadzi do znacznej liczby bankructw. Byłoby to katastrofalne posunięcie dla krakowskiej gospodarki, które odbiłoby się również na budżecie miasta.
Jakiekolwiek argumenty, że “zakupy można zrobić w inne dni” są być może adekwatne jeśli chodzi zaspokojanie podstawowych potrzeb (żywność i środki czystości), jednak znaczna część (wyższa niż wynikająca z czystej proporcji 1/7) obrotów w handlu towarami wysokoprzetworzonymi (np. elektroniką), oraz w niektórych branżach usługowych (np. kosmetycznej) przypada na niedzielę, jako dzień dający potencjalnym klientom większą swobodę dysponowania czasem i nie może być przeniesiona na inny dzień.
Wysuwam powyższe argumenty mimo, że w mojej rodzinie są osoby pracujące w centrach handlowych, w systemie zmianowym obejmującym 7 dni w tygodniu. Dla tych osób ograniczenie pracy w niedzielę oznacza przede wszystkim ryzyko zwolnienia, co ma tym większe znaczenie w obecnej, bardzo złej sytuacji na rynku pracy.
2. Jeśli chodzi o pozostałe dni, wybór godz. 12 jako godziny granicznej nie jest trafiony. Wiele centrów handlowych otwierane jest o godz. 9 lub 10. Umożliwienie działalności przez 2 lub 3 godziny w znacznej liczbie przypadków spowoduje całkowite zamknięcie firmy danego dnia. Godz. 14 jest znacznie lepszym pomysłem – umożliwi zrealizowanie celów uchwały jednocześnie nie paraliżując tego dnia placówek handlowych i usługowych.
3. Projekt uchwały ignoruje ustawowe prawa przedstawicieli wyznań innych, niż katolickie. Odpowiednie ustawy gwarantują im dni wolne od pracy w dniach innych niż święta katolickie (np. Boże Narodzenie w Kościele Prawosławnym wypada w styczniu, a dla członków niektórych kościołów protestanckich dniem ustawowo wolnym od pracy jest Wielki Piątek). Uchwała powinna szanować te prawa i być stosowana odpowiednio w dni poprzedzające dni wolne od pracy. Bezpośrednie odwołanie do obrządku rzymskokatolickiego (w projekcie uchwały błędnie określonego jako “rzymsko-katolicki”) jest niedopuszczalne i łamie zasadę równości obywateli wobec prawa.
4. Jak donosi prasa, nawet we Francji, znanej z wyjątkowo mocno uregulowanego prawa pracy, pracownicy żądają zniesienia obowiązującego tam zakazu handlu w niedziele.
5. Zadaniem Miasta powinno być tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju biznesu, min. w branży handlowej, co umożliwiłoby pracownikom niezadowolonym z konieczności pracy w dni wolne możliwość zmiany pracy. Jakiekolwiek regulacje, nawet jeśli ich bezpośrednie skutki wydają się pozytywne, mają zawsze negatywny wpływ na gospodarkę – należy jednak uwzględnić długoterminowe i mniej rzucające się w oczy konsekwencje.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *