Wniosek o dostęp do korespondencji w sprawie Mogilskiej

Mój trzeci wniosek dotyczył dostępu do maili wysyłanych na adres mogilska@zikit.krakow.pl, co miało być namiastką konsultacji społecznych. Do dziś publicznie podano jedynie, że maili tych było ok. 400, z czego ok. 370 było identycznej treści, pochodzącej ze strony pewnej organizacji rowerzystów. To, że maile były identyczne, w żaden sposób nie powinno ich dyskwalifikować jako opinii, bo w końcu każdy napisał z własnej woli, a że poparł takie, czy inne stanowisko – tym lepiej dla tego stanowiska.

Mimo wszystko chciałem się dowiedzieć, co napisali ludzie żeby zobaczyć, jak ZIKiT się do tych opinii odniesie. Napisałem więc:

W związku z wystosowanym przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zaproszeniem do wyrażania swoich opinii na temat projektu przebudowy ul. Mogilskiej i nadsyłanie ich na adres mogilska@zikit.krakow.pl do dnia 31 stycznia br. proszę o udostępnienie w formie elektronicznej całości nadesłanej korespondencji (w formie zanonimizowanej jeżeli Zarząd uzna to za konieczne w celu ochrony danych osobowych nadawców).

Pismo wysłałem 1 lutego. Otrzymałem nawet skan swojego pisma z pieczątką Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, Referatu Interpelacji i Informacji publicznej i datą 4 lutego – znów śliczny elektroniczny obieg informacji. Odpowiedź przyszła wczoraj. Również w formie skanu, który poniżej:

Nie jestem przekonany co do argumentów ZIKiTu, ale nie sprawdzałem jeszcze wszystkich cytowanych przepisów i orzecznictwa. Nie wiem nawet, czy będę w stanie je odnaleźć. Podejrzewam jednak, że ZIKiT ma na taką okoliczność gotowiec, który będzie trudny do ruszenia. I tak ZIKiT będzie mógł zrobić z tymi mailami co chce, tak jak robi co chce z obiektywną prawdą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *